[18a] τοτο μν δομαι δκαιον,

            τν μν τρπον τς λξεως ἐᾶν

                        --σως μν γρ χερων, σως δ βελτων ν εη

            --ατ δ τοτο σκοπεν κα τοτ τν νον προσχειν,

                         ε δκαια λγω μ·

δικαστο μν γρ ατη ρετ, ῥήτορος δ τληθ λγειν.

πρτον μν ον δκαις εμι πολογσασθαι, ΄

             πρς τ πρτ ...κατηγορημνα κα τος πρτους κατηγρους,

                         πειτα δ πρς τ στερον κα τος ὑστέρους.

(b) ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς

            καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες,

                                    οὓς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι τοὺς ἀμφὶ Ἄνυτον,

                                                καίπερ ὄντας καὶ τούτους δεινούς· ἀλλ' ἐκεῖνοι δεινότεροι

             οἳ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες

                        ἔπειθόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ … οὐδὲν ἀληθές,

ὡς ἔστιν τις Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ,

            τά τε μετέωρα φροντιστὴς

                        καὶ τ ὑπὸ γῆς πάντα ἀνεζητηκὼς

                                    καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω  ποιῶν.

(c) οὗτοι … ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες, ο δεινοί εἰσίν μου κατήγοροι·

 οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδ θεοὺς νομίζειν.

            ἔπειτά εἰσιν οὗτοι οἱ κατήγοροι πολλοὶ

                        καὶ πολὺν χρόνον ἤδη κατηγορηκότες,

                                    ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς ὑμᾶς

                                                ἐν ᾗ ἂν μάλιστα ἐπιστεύσατε, παῖδες ὄντες

                        ἐρήμην κατηγοροῦντες ἀπολογουμένου οὐδενός.

(d) δὲ πάντων ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ οἷόν τε (ἐστὶν) εἰδέναι τ ὀνόματα αὐτῶν, ...                          

                        πλὴν εἴ τις κωμῳδοποιὸς τυγχάνει ὤν.

ὅσοι δὲ φθόνῳ καὶ διαβολῇ χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέπειθον

                        --οἱ δὲ καὶ αὐτο πεπεισμένοι ἄλλους πείθοντες

--οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν·

             οὐδὲ γὰρ ἀναβιβάσασθαι οἷόν τ' ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυθοῖ οὐδ' ἐλέγξαι οὐδένα,

                                    ἀλλ' ἀνάγκη ... ὥσπερ σκιαμαχεῖν ἀπολογούμενόν

                        τε καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένου.

ἀξιώσατε οὖν καὶ ὑμεῖς, ... διττούς μου τοὺς κατηγόρους γεγονέναι,

                                    ἑτέρους μὲν τοὺς ἄρτι κατηγορήσαντας,

                                                (e) ἑτέρους δὲ τος πλαι ος ...