¶ 1  τίνας κατέλιπον οἴκοι;  διὰ τί;

τί ἐποίησεν ὁ Δικαιόπολις ἐν τῇ αὐλῇ;

 

¶ 2  ποίαν  ὁδὸν ἐπορεύσαντο πρὸς τὸν λιμένα;  [[ποῖος, -α  = ‘what (sort), which’]]

τί ἔνεστιν ἐν τῇ ὁδῷ;

τί ἔπαθεν ὁ Φίλιππος;        ἆρα ἐδάκρυσεν ὁ παῖς;

 

¶ 3  πῶς ἐκόμισαν τὸν Φίλιππον τυφλὸν ὄντα πρὸς τὸν λιμένα;