Final Prax:    [[click here for part Key]]

A. 1) For one of the following verbs give a synopsis, 3rd sing. (s/he)

βάλλω                          φιλέω                  κομίζω

 

 

A. 2) For one of the following give a synopsis 3rd pl. (they).

δίδωμι                           τίθημι                 ἀπο-δίδωμι

 

 

A. 3) For each of the following give the aorist: (3 of 4)

λαμβάνεται                                             ἀκούετε

τιμᾷ                                                           διδόναι

 

A. 4) For each of the following give the present:  (3 of 4)

θεῖναι                                                        ἔπαθε

ἐπραχθησαν                                            ἔγραφη

 

Translate sentences:

1) εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε* αὐτόν.   εἶπον αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ῾Ημῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα· . . .                  [κρίνω—judge ]

 

 

2)  Εἰσῆλθεν οὖν πάλιν εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος καὶ  ἐφώνησεν* τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ εἶπεν αὐτῷ,  Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων;    [φωνέω =καλέω]

 

 

3) ἀπεκρίθη ὁ Πιλᾶτος, “...τὸ ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς  παρέδωκάν (=παρ-έδοσαν)

 σε ἐμοί·  τί ἐποίησας;

 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς, ῾Η βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου·                      

 

 

4) πᾶσαν τὴν ἡμέραν πορευθέντες τέλος εἰς τὸν λιμένα ἀφίκοντο. ἡ δὲ νᾶυς διεφθάρη καὶ πάντες οἱ ναῦται ἀπέθανον.

 

 

5) ὁ μὲν οὖν Δικαιόπολις ἐξηγήσατο τί ἔπαθεν ὁ Φίλιππος καὶ ὡς ἐκελεύσθησαν ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ πρὸς τὴν Ἐπίδαυρον πορευθῆναι.