τι (=what) μν μες ... πεπνθατε .... οκ οδα.

γ δ' ... μαυτο πελαθμην, οτω πιθανς λεγον.

κατοι ληθς ... οδν ερκασιν.

μλιστα ... ν θαμασα τν πολλν ν ψεσαντο,

τοτο ν λεγον ς χρν μς ελαβεσθαι

μ π' μο ξαπατηθτε

ς δεινο ντος λγειν.

τ γρ μ ασχυνθναι τι (=because) ξελεγχθσονται

πειδν μηδ φανωμαι δεινς λγειν,

τοτ μοι δοξεν ατν ναισχυνττατον εναι,

ε μ ... οτοι καλοσιν δεινν λγειν

τν τληθ λγοντα·

ε μν γρ τοτο λγουσιν,

μολογοην ν γωγε

ο κατ τοτους εναι ῥήτωρ.

οτοι μν ον, ... οδν ληθς ερκασιν,

μες δ μου κοσεσθε πσαν τν λθειαν

--ο .... κεκαλλιεπημνους γε λγους,

(c) ῥήμασ τε κα νμασιν οδ κεκοσμημνους,

λλ' κοσεσθε εκ λεγμενα τος πιτυχοσιν νμασιν

--πιστεω γρ δκαια εναι λγω

--κα μηδες μν προσδοκηστω λλως·

οδ γρ ν... πρποι,

... σπερ μειρακίῳ πλττοντι λγους ες μς εσιναι.

κα ... τοτο μν δομαι κα παρεμαι:

ἐὰν .... κοητ μου πολογουμνου

δι τν ατν λγων δι' νπερ εωθα λγειν

μτε (d) θαυμζειν μτε θορυβεν τοτου νεκα.

χει γρ οτωσ. νν γ πρτον π δικαστριον ναββηκα,

τη γεγονς βδομκοντα·

τεχνς ον ξνως χω τς νθδε λξεως.

... ε τ ντι ξνος τγχανον ν,

συνεγιγνσκετε ... ν μοι

ε ... λεγον [ὥσπερ] τεθρμμην.